DỊCH VỤ & HỖ TRỢ

Dịch vụ toàn cầu

Với kinh nghiệm vận hành phái sinh tài chính quốc tế cao cấp của mình, MHMarkets cung cấp các sản phẩm giao dịch chất lượng cao nhất cho các khách hàng bán lẻ và tổ chức tài chính toàn cầu. Cung cấp liên ngân hàng toàn cầu và trao đổi giá sản phẩm trực tiếp cho khách hàng để khách hàng có thể tận hưởng những dịch vụ tốt nhất như mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường.

  • Cung cấp các dịch vụ thanh toán bù trừ sáng tạo và chất lượng cao trên nhiều sản phẩm.
  • Biên độ giao dịch thấp hơn và chi phí giao dịch rất cạnh tranh.
  • Nhận báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất do MHMarkets đưa ra.
  • Nền quản lý rủi ro tài khoản và nền truy vấn (hệ thống CRM).
  • Dịch vụ dành riêng cho từng khách hàng trong 7×24 giờ.