DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

CopyTrade

Dịch vụ CopyTrade của MHMarkets được thiết kế để giúp các nhà giao dịch quan sát và tuân theo các chiến lược giao dịch đã đạt được lợi tức đầu tư nhất định và thành tích giao dịch tốt trên thị trường. Cơ chế giao dịch hiệu quả với các chiến lược giao dịch chất lượng để quý khách hàng lựa chọn học theo. Tất cả dữ liệu là có thật và không thể sửa đổi. Dịch vụ sẽ tạo kết nối dịch vụ giữa các nhà giao dịch sau và các chuyên gia giao dịch. Dịch vụ này không cung cấp trực tiếp cho các nhà giao dịch đầu tư trực tiếp, nếu quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ CopyTrade, quý khách hàng có thể nhờ IB của mình tư vấn.

Tốc độ, bảo mật và ổn định ở cấp độ mili giây.

Tốc độ, bảo mật và ổn định ở cấp độ mili giây.

Dễ sử dụng, cài đặt plugin để sử dụng.

Dễ sử dụng, cài đặt plugin để sử dụng.

Nhiều chế độ sao chép, quý khách hàng có thể đặt hướng thứ tự sao chép, loại bản sao, thời gian sao chép, v.v.

Nhiều chế độ sao chép, quý khách hàng có thể đặt hướng thứ tự sao chép, loại bản sao, thời gian sao chép, v.v.

Không mất lệnh - giảm rủi ro sao chép giao dịch.

Không mất lệnh - giảm rủi ro sao chép giao dịch.