DỊCH VỤ & HỖ TRỢ

Hợp tác toàn thắng

Cho dù quý khách hàng là một tổ chức tài chính, nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhà tổ chức hội thảo ngoại hối, nhà quản lý quỹ hay chỉ là một nhóm người quan tâm đến giao dịch ngoại hối, chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch hợp tác cho quý khách hàng, mang lại lợi ích cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng.

Bằng cách giới thiệu thêm khách hàng, quý khách hàng có thể phát triển doanh nghiệp của mình đồng thời kiếm được khoản hoa hồng hậu hĩnh. MHMARKETS cung cấp cho mỗi đối tác một kế hoạch tăng trưởng hợp tác được thiết kế riêng.

Hợp tác với MHMARKETS để có thu nhập hoa hồng phong phú mới chỉ là bước khởi đầu; quý khách hàng có thể tận hưởng trải nghiệm phát triển chưa từng có trong lần hợp tác tiếp theo. Để biết thêm chi tiết hợp tác, vui lòng tham khảo ý kiến ​​người quản lý tài khoản hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng ([email protected])